Tin tức

Phân biệt Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát và Chuẩn Đề Bồ Tát

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn và Chuẩn Đề là 2 vị Phật khác nhau. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát có nghìn mắt nghìn tay, trên thân Ngài có 18 hay 32, 42 tay cầm những pháp khí khác nhau. Những tay cầm pháp khí nên ít ai nhìn thấy mắt trong lòng bàn tay Ngài. Những tay còn lại đã tạo nên vòng hào quang lớn sau thân ngài, bàn tay trong tư thế xòe đứng và bàn tay nào cũng đều có con mắt.

Còn Phật Chuẩn Đề cũng có nhiều tay 16 hay 18, 32,… nhưng Phật chỉ có duy nhất một đầu. Hai tay trên chấp trên ngực, thủ Chuẩn đề ấn, hai tay dưới tư thế Thiền Định thủ Tam muội ấn. Các tay còn lại nắm pháp khí, sau lưng Ngài có vòng hào quang. Phật Chuẩn Đề giúp con Người thoát khỏi nghiệp chướng, bệnh tật, trí tuệ kém.

Ý nghĩa Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Vị Phật Độ Mệnh Cho Tuổi Tý

Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn lắng nghe nơi nào có tiếng cầu cứu là người ứng hiện để cứu độ. Với nghìn tay nghìn mắt Ngài nghe thấu và ứng cứu chúng sinh đau khổ.

Hai tay của Ngài chắp lại tạo thành ngọn Mani, tay khác cầm Pháp khí như kiếm, hoa se, bánh xe pháp, tràng hoa, chày kim cang, bình tịnh thủy…Trong đó, chuỗi tràng hoa tượng trưng cho lòng từ bi. Pháp luân của Đức Phật chiếu mọi nơi để cứu độ, bánh xe Pháp luân của Đức Phật luôn di chuyển.

Hoa sen là biểu tượng cho tâm Bồ Đề. Cung tên với mắt, cung, đích nằm cùng 1 đường thể hiện sự thống nhất của căn, đạo quả. Đánh bại 4 ma là tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma.

Bình cam lộ là nước tươi mát diệt trừ phiền não khổ đau. Lớp tay trong cùng cầm pháp khí, lớp ở giữa có 42 tay đại diện cho 42 thành vị tu chứng cứu độ chúng sinh. Lớp tay ngoài biểu tượng của sự hóa thân đi vào các nẻo luân hồi để cứu vớt chúng sinh. Cánh tay chỉ xuống biểu thị sự vô úy thí.

Phần đầu có 11 giác ngộ ứng với 5 tầng biểu tượng ngũ trí của Phật:

Trên cùng là tầng Pháp Thân, đến là Báo Thân, phần mặt đức Phật. Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn có 9 khuôn mặt:

3 mặt ở giữa đại diện cho Đại viên cảnh trí

3 mặt bên trái đại diện cho bình đẳng tính trí

3 mặt bên phải đại diện cho thuyết pháp quan sát.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát với nghìn tay, nghìn mắt thể hiện sự thấu suốt của Ngài, có thể lắng nghe, thấu tận và cứu vớt chúng sinh.

Nếu thiện nam thiện nữ gặp tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ vui mừng, hoan hỷ. Nhưng ma quỷ gặp Phật thì khiếp sợ không dám hoành hành. Vì vậy, nhiều Phật tử lựa chọn tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn để thờ. Đồng thời làm trang sức đeo bên người. Hình Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn quá quen thuộc với người Việt Nam, là điểm tựa để người Việt vượt mọi khó khăn và hướng thiện.

Nhiều gia đình thỉnh tượng Phật để hy vọng sự bình yên, chất liệu thường thấy là tượng gỗ, tượng đá và tượng đồng. Tượng đặc biệt hợp với người tuổi Tý.

Liên hệ tư vấn sản phẩm 

Gọi ngay